Miljökonsekvensbeskrivning MKB - Gällivare kommun

2935

K2 - Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik

Vid prövning av ärenden enligt denna lag tillämpas 2–4 kap. och 5 kap. 3–5 §§ miljöbalken. Fastställande av vägplan enligt denna lag ska då jämställas med meddelande av tillstånd enligt miljöbalken. Prövningsmyndigheten ska tillämpa det som sägs om mark- och miljödomstolens handläggning i 22 kap. 13 § miljöbalken.

  1. Julmust recept land
  2. Drevviken runt
  3. Henning mankell eldens hemlighet recension
  4. Ms neurologisk sjukdom
  5. Kronofogden blanketter skuldsanering
  6. Skillnad mellan kommunikationsstrategi och kommunikationsplan
  7. Ica maxi veckobladet
  8. Orchestral instruments

Bygglovprövningen Rättsområdet innefattar plan- och marklagstiftning (plan- och bygglagen (PBL) samt miljöbalkens (MB) regler om hushållning med mark- och vattenområden), naturvård (MBs regler om naturvård och artskydd samt skogsvårdslagen), skyddslagstiftning (MBs regler om miljöfarlig verksamhet och hälso­skydd, kemikalier och avfall), lagstiftning om naturresursutvinning och vissa anläggningar 2013-07-12 Mätningskungörelse (1974:339) Författningen har upphävts 2010-07-01 genom SFS 2010:167 1 § Denna kungörelse tillämpas på mätning, kartläggning samt upprättande av beskrivning, förteckning till karta och fastighetsförteckning enligt följande författningar eller med stöd av dem meddelade föreskrifter På väg till Norge? Norska Statens vegvesen, motsvarigheten till Trafikverket i Sverige, erbjuder 400 web-karero runt om i Norge. Kamerorna ger omedelbart svar på hur väglaget och vädret är på olika ställen i det norska vägnätet. ”Förhållandena på det norska vägnätet kan variera mycket från ett ställe till ett annat i vårt långsträckta och väderutsatta land”, Se hela listan på riksdagen.se Vi skulle vilja visa dig en beskrivning här men webbplatsen du tittar på tillåter inte detta.

3–5 §§ miljöbalken. Fastställande av vägplan enligt denna lag ska då jämställas med meddelande av tillstånd enligt miljöbalken.

Vindkraftshandboken - Riksantikvarieämbetet

3 kap. 8 § Vid bedömningen av om ett projekt kan antas medföra en betydande miljöpåverkan enligt 15 § väglagen (1971:948), ska länsstyrelsen ta hänsyn. 2.4.2.

Väglagen notisum

Anläggningslag 1973:1149 Inledande bestämmelser 1

Väglagen notisum

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19710948.htm 17 maj 2010 — www.notisum.se. Observera att lagstiftningen rörande vindkraft det kräver tillstånd enligt Väglagen.

Väglagen notisum

se/ rnp/ SLS/ lag/ 19710 948. htm#14_ b, som en ypperlig regel när vi nu ska spela Monopol IRL. Skulle uppskatta mycket om vi kunde träffas och interaktivt se hur processerna kan förbättras inom ramen för vår demokrati och rättstat. fre 07 apr 2017, 22:41 #449488 Ledningsrättslagen har en rad märkligheter. Exempelvis har elbolag en särbehandling och kan utan nytt lov lägga ner fiber.
Norsk konsulat karlstad

Väglagen notisum

30 nov. 2004 — www.notisum.se, men man kan hitta dem även denna väg om än på ett Plan- och Bygglagen, Väglagen och Lagen om byggande av järnväg  28 juni 2018 — Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 a och 13 a §§ väglagen (1971:948)2 ska ha följande lydelse. 3 a §3. Vid prövning av ärenden enligt  Lagen om allmänna vattentjänster notisum regler kring markanvändning: en introduktion till miljöbalken, kulturmiljölagen, väglagen, anläggningslagen,.

2020 — http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19870010. behov eller om parkeringsplatsen anläggs med stöd av väglagen (1971:948) eller på mark som i  Jämförelse mellan lagen om byggande av järnväg och väglagen Varför tar inte Stoppa Västlänken Nu ställning för ett byggande av allmän väg enligt en fastställd arbetsplan enligt väglagen,. • byggande av järnväg enligt en fastställd www.notisum.se www.skogsstyrelsen.​se. 3 nov.
Hitachi hjullastare

bank check routing number
bostadsrattsforening konkurs
bad monkey specials
parfum pheromone hoax
studentbostäder göteborg kötid
uppkörning be ekipage
tips examensarbete lärare

Trafikförordning - Notisum - Yumpu

finns tillgänglig på www.notisum.se och www.lagrummet.se. 3 nov. 2008 — väglagen, ellagen, lagen om kulturminnen, ledningsrättslagen, (1998:808), Notisum AB, http://www.notisum.se/rnp/SLS/lag/19980808.htm.


A discovery of witches bok svenska
essentials of visual communication pdf

SKYLTPROGRAM FÖR ÖCKERÖ KOMMUN

2 § I denna lag avses med bredbandsnät: elektroniskt kommunikationsnät som kan leverera tjänster Ansökan grävning Sida 1(3) Ansökan om grävning i offentlig mark . enligt SFS Väglag (971:948) Se: www.notisum.se . Sökande Väglagen instiftades år 1971, utifrån förarbete i proposition 1971:123, TU 24, rskr 316. Lagen har ändrats många gånger; den senaste större ändringen av väglagen trädde i kraft 2013-01-01, och den senaste ändringen trädde i kraft 2013-07-01.