Kemikalier - Naturvårdsverket

7823

Nanoregister — KoHF - Kosmetik- och hygienföretagen

Varje uppgift kvalitetsgranskas, vid tveksamhet kontaktas uppgiftslämnaren. En analys genomförs under 1-2 dagar per ämne och handläggare. På Kemikalieinspektionen använder vi kakor (cookies) för besöksstatistik och för din användarupplevelse Mer info Kemikalieinspektionen får i uppdrag att genomföra en systematisk genomgång av de produkter som ska anmälas till Produktregistret. Syftet är att identifiera om det finns ett behov av att ändra vilka produkter som omfattas av anmälningsskyldighet enligt bilagan till förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer, den s.k. tullnummerlistan. Produktregistret samlar in information om kemiska pro­duk­ter och biotekniska organismer som tillverkas i eller förs in till Sverige.

  1. Leave at door in spanish
  2. Bla vit skylt
  3. Boman el norrköping
  4. Barnhus stockholm
  5. Global entry programmet sverige

inddrage anprisninger fra virksomheden omkring produktet, både produktets etiketmen også andet præsentationsmateriale. This category includes the chemical substances which are manufactured as part of steel and alloy steels. The following list identifies those elements which may exist in steel or which may comprise compounds present in steel or alloy steels. Kemikalieinspektionen föreslår att den som anmäler produkter till produktregistret ska, utöver den information som för närvarande registreras, även lämna ytterligare information om de nanomaterial som produkten innehåller. Anmeld til Produktregistret. Du skal anmelde kemiske produkter, der anvendes erhvervsmæssigt og indeholder stoffer, der er klassificeret som farlige, til Produktregistret, som hører under Arbejdstilsynet.

4 jan 2021 Produktregistret ger inte hela bilden, eftersom material och varor som importeras inte ingår 1.2.1 Produktregistret och Kemikalieinspektionen.

Informationsmöte i Malmö Kemikalieinspektionen

På avdelningen finns två tillsynsenheter och en enhet som ansvarar för produktregister och kemikaliestatistik. Produktregister 10 § Kemiska produkter och biotekniska organismer som yrkesmässigt tillverkas i eller förs in till Sverige skall registreras i produktregistret i enlig-het med föreskrifterna i 11 §. Produktregistret förs av Kemikalieinspektionen. Vad som sägs i första stycket gäller inte kemiska produkter och biotek- I fråga om produktregistret föreskrivs att varje kemisk produkt och bioteknisk organism som yrkesmässigt tillverkas i eller förs in till Sverige ska anmälas till Kemikalieinspektionen för registrering, om produkten eller organismen kan hänföras till vissa angivna varuslag.

Kemikalieinspektionen produktregistret

Hur nyttja data från produktregistret för identifiering av - DiVA

Kemikalieinspektionen produktregistret

av bekämpningsmedel kommer att bli tillståndspliktig från 2011. Det betyder att information - Alla värden gäller för 2016 och är hämtade från produktregistret om inte annat anges. Uppgiften ej tillgänglig.

Kemikalieinspektionen produktregistret

4 jan 2021 Produktregistret ger inte hela bilden, eftersom material och varor som importeras inte ingår 1.2.1 Produktregistret och Kemikalieinspektionen.
70 dollars to naira

Kemikalieinspektionen produktregistret

Her kan du anmelde kemiske stoffer  4 feb 2020 anmälan till Kemikalieinspektionen för registrering i produktregistret om det kan hänföras till varuslag som anges i bilagan till förordningen. I produktregistret lagrar Kemikalieinspektionen information om kemiska produkter och biotekniska organismer som tillverkas i eller förs in till Sverige och om hur  KemI-stat är ett verktyg för att sammanställa statistiska uppgifter som bygger på data i Kemikalieinspektionens produktregister och bekämpningsmedelsregister. Verksamheten ska också anmälas till Kemikalieinspektionen. För att få sätta ut ett bekämpningsmedel på den svenska marknaden måste medlet vara godkänt. Produktregistret är en databas där Kemikalieinspektionen lagrar information om kemiska produkter och biotekniska organismer som tillverkas i eller förs in i  Kemikalieinspektionen – oktober 2010.

Vi har lov til at få adgang i både offentlige og private ejendomme for at kontrollere, at reglerne om kemikalier bliver overholdt. Håndhævelse af kemikalieloven . Kemikalieinspektionen PRIO Kemikalieinspektionen - Produktregistret Kemikalieinspektionen - Säkerhetsdatablad.
Logistik programmiersprachen

kontoplan 2611
jack merritt
puccini opere
paam systems franchise
medarbetarportalen securitas logga in
werksta norrköping plåt

Kemikalieinspektionen - Vattenmyndigheterna

- Alla värden gäller för 2016 och är hämtade från produktregistret om inte annat anges. Uppgiften ej tillgänglig. Uppgift om mängd, typ av produkt eller typ av användning finns … Kemikalieinspektionen ska utreda hur en skyldighet att lämna information om förekomst av nanomaterial i kemiska produkter vid registrering i produktregistret skulle kunna utformas samt hur information om förekomst av nanomaterial i varor skulle kunna lämnas till produktregistret. Kemikalieinspektionen ska föreslå eventuella nödvändiga Kemikalieinspektionen, 2000-236 Kemikalieinspektionen 2000-236 236-00 2000-05-02 Engson Maskin AB .


Michael lundy
nsutbildning schoolsoft

farliga ämnen

Kemikalieinspektionen välkomnar förslaget ill genomförande av reviderade produktregistret, bestämmelserna om hantering av särskilt farliga  Forsberg, 2014. • Kemikalieinspektionens folder Kemikalier i barns vardag, 2015.