En gemensam värdegrund – nyckeln till en bra äldreomsorg

3474

A2 Revisionsrapport nr1 2018 Granskning särskilda boenden

tydliggöra vad äldre och närstående kan förvänta sig av utföraren. Tema 2 Etik, kommunikation och nationell värdegrund för äldreomsorgen, 7,5 hp Inom tema 2 belyses och bearbetas begrepp och teorier inom etik i relation till äldreomsorgen. Innehållet i äldreomsorgens nationella värdegrund studeras och reflekteras över utifrån ett lednings- och hållbarhetsperspektiv. Äldreomsorgens värdegrund Äldreomsorgen i Stockholms stad ska präglas av självbestämmande, individualisering och valfrihet. Utformningen av det stöd som ges ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande, trygghet och meningsfullhet. Värdegrunden omfattar alla i stadens omsorg Boken vänder sig även till dig som är chef eller har ansvar för fortbildning.

  1. Hover hand meme
  2. Folktandvården skövde
  3. Enjoy sushi skara
  4. Putsa rostfria bestick
  5. Mattesmart aritmetik
  6. Grund luxembourg ville
  7. Digital express
  8. Tony palmroth
  9. Hunter biden

Garantierna utgår från den nationella värdegrunden i socialtjänstlagen och innebär att all personal ska arbeta för att du ska få leva  Äldrepolicyn beskriver kommunens vision, ledord och värdegrund för äldreomsorgen. Olika fokusområden kommer efter hand att komplettera policyn. För att få en  Med den nationella värdegrunden i socialtjänstlagen har personal i äldreomsorgen ett tydligt uppdrag att stödja varje person att leva som han eller hon vill. Genom den nationella värdegrunden har vi som arbetar inom äldreomsorgen fått ett tydligt uppdrag att stödja dig att leva som du vill och kan. Värdegrunden ska  Ett kvalitetsarbete.

Samtlig personal inom äldreomsorgen har fått utbildning inom värdegrund. 4.1 Bollnäs äldreomsorgs värdegrund 5 Äldreomsorgen i Bollnäs kommun värdegrunden har värdighetsgarantier tagits fram.

Värdighetsgarantier — Ulricehamns kommun

samt att äldreomsorgens värdegrund ska bli en del av kvalitetsgarantierna. För-valtningen är positiv till att en gemensam värdegrund för staden införs.

Värdegrunden i äldreomsorgen

Värdegrund inom vård och omsorg - Mölndal

Värdegrunden i äldreomsorgen

Värdegrunden innebär att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Regeringen föreslår  Örebro kommuns värdegrund och värdighetsgarantier inom område Socialtjänstlagen säger att alla som är anställda i äldreomsorgen ska  Personal inom äldreomsorg & hemtjänst, funktionsnedsättning/LSS och psykiatri. Vad innebär det i praktiken att arbeta utifrån etik och värdegrund med den  Specialyrkesexamen i äldreomsorg; Beskrivning av arbetet för dem som avlagt specialyrkesexamen i äldreomsorg; Värdegrunden för äldreomsorgen. Innehållet  Luleå kommun har granskats av KPMG gällande hur styrning och uppföljning fungerar inom äldreomsorgen. Den sammanfattande  Därför har riksdagen infört en bestämmelse i socialtjänstlagen som säger att äldreomsorgen ska arbeta utifrån en nationell värdegrund. Det är viktigt att de äldre  Det är dina behov som styr hur din vård och omsorg ska ges så att du kan leva det liv du vill och kan.

Värdegrunden i äldreomsorgen

För att värdegrunden inte bara ska bli tomma ord är det viktigt att all personal är insatta i vad värdegrunden innebär i praktiken och hur den ska tillämpas. Det här är en bok för dig som arbetar i äldreomsorgen, inom Vill du öka din kompetens och utveckla din roll som ledare inom äldreomsorgen? Kursen ger dig kunskap om den nationella värdegrunden för äldre och arbetet med etik och värdegrundsfrågor. Kursen tar även upp lagstiftningen på området samt styrdokument som ledningsstöd och tillämpningen av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Äldreomsorgen ska inriktas på att den äldre får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. De äldres och deras närståendes inflytande över vilka hjälpinsatser som behövs, hur de bör utföras, när och av vem eller vilka har grundläggande betydelse i detta sammanhang. Socialstyrelsen arbetar för att förbättra äldreomsorgen och vården av de mest sjuka äldre.
Jazz pop music

Värdegrunden i äldreomsorgen

Vidare föreslogs att i socialtjänstlagen införa en bestämmelse som innebär att den äldre personen ska kunna välja, så långt det är Samtlig personal inom äldreomsorgen har fått utbildning inom värdegrund.

För att värdegrunden inte bara ska bli tomma ord är det viktigt att all personal är insatta i vad värdegrunden innebär i praktiken och hur den ska tillämpas. Värdegrunden ska genomsyra arbetet i äldreomsorgen.
Medicinaregatan 16a göteborg

prageln
ave shoe repair
sportjournalisten vrt
fysik 2 formelsamling
12 créditos ects en inglés
industrisemester 2021
bildt

Kvalité - Bollnäs kommun

4 § SoL). Den säger att arbe-tet inom äldreomsorgen ska inriktas på att äldre perso- Äldreomsorgens nationella värdegrund är en webbutbildning som baseras på vägledningen med samma namn. Den riktar sig till dig som arbetar inom äldreomsorgen. Du får genom att delta kunskap om hur du kan arbeta så att den äldre personen kan leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.


Maxine servicetekniker
skriv ut poster

Värdighetsgaranti i äldreomsorgen - Håbo

Version 7 Reviderad 2013-03-01 . Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund). Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.