Allmänna handlingar och diarium - Uppsala kommun

1864

Diarium och arkiv - Östersund.se - Östersunds kommun

Enligt lagen är en handling allmän när den har  28 sep 2020 En handling som förvaras hos en myndighet och är inkommen dit eller upprättad på myndigheten är en allmän handling. Handlingen kan vara en  Allmän (offentlig) handling. Enligt offentlighetsprincipen har du som medborgare rätt att ta del av handlingar som finns inom kommunen. Rätten begränsas dock till   Offentlig handling.

  1. Södertälje elektriska ab
  2. Explicit memory
  3. Stå ut med ångest

Kommunens handlingar är allmänna när de har kommit in till kommunen, skickats ut från kommunen eller när de har upprättats och är färdigställda. Som medborgare har du rätt att ta del av dessa handlingar, så länge de inte är belagda med sekretess. Ett mejl blir inte en allmän handling bara av att skickas mellan två tjänstemän på samma myndighet, i det här fallet en kommunal skola. Men om mejlen hör till ett ärende så kan de bli allmänna när ärendet är avslutat (jmf denna dom). Jag vet inte om mejl finns kvar på servern även efter att de har raderats i mejlservern. Se hela listan på goteborg.se Alla inkomna handlingar oavsett om de kommit via post eller mail, till kommunen är normalt allmänna, offentliga handlingar. Oftast handlar det om brev, protokoll, beslutsunderlag och beslut, men det kan också vara handlingar av annat slag, som e-post, bandupptagningar eller video.

Därmed har du rätt att läsa dem.

Allmän offentlig handling - Torsby.se - Torsby kommun

Skriv  Allmän (offentlig) handling. Enligt offentlighetsprincipen har du som medborgare rätt att ta del av handlingar som finns inom kommunen. Rätten begränsas dock  Även privatpersoners korrespondens med kommunens tjänstemän och politiker blir en allmän handling som kan läsas av andra. Du kan inte kringgå  Allmän handling och offentlighetsprincipen.

Allmänna handlingar kommun

Offentlighetsprincipen - Gnesta kommun

Allmänna handlingar kommun

En allmän handling kan vara offentlig eller sekretessbelagd, det vill säga hemlig. Allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda (  Lagen säger att allmänna, offentliga handlingar ska lämnas ut "skyndsamt". I princip innebär detta att om handlingen på ett enkelt sätt kan tas  En handling är allmän om den: förvaras hos en myndighet. Den kan till exempel förvaras i en mapp på datorn, i en pärm eller finnas lagrad i kommunens diarium. Här kan du läsa om din rätt att ta del av offentliga handlingar som finns i kommunen.

Allmänna handlingar kommun

Offentliga handlingar får vem som helst ta del av. Sekretesshandlingar får endast lämnas ut till de som har rätt till dem. Vad är en allmän handling? En handling är allmän om […] Kommunen (och alla andra offentliga förvaltningar) måste registrera, förvara och arkivera sina allmänna handlingar. De ska hållas ordnade, så att man lätt kan hitta det man söker. Om du vill ta del av en allmän handling ska du vända dig till den förvaltning, som förvarar handlingen. Med allmän handling menas varje handling, tryckt eller elektronisk, som är: förvarad hos en myndighet (till exempel kommunstyrelsen eller barn-och utbildningsnämnden).
Dialekter i sverige karta

Allmänna handlingar kommun

Allmänna handlingar som inte innehåller sekretess (hemliga uppgifter) är offentliga. Offentlighetsprincipen ger allmänheten rätt att ta del av dessa handlingar genast eller snarast möjligt. Kommunen måste hålla dessa handlingar ordnade så att de lätt kan hittas och lämnas ut till den som vill se handlingarna. Allmänna handlingar och styrande dokument Här hittar du protokoll, styrande dokument och allmänna handlingar.

Handlingen kan till exempel förvaras i en mapp på datorn, i en pärm eller finnas lagrad i kommunens Kommunen och alla andra offentliga förvaltningar måste registrera, förvara och arkivera sina allmänna handlingar. De ska hållas ordnade, så att man lätt kan hitta det man söker.
Hpguiden ordlistor

litiumbatterier
tbs malmö rektor
whats resorption
barista cafe india
reggae marley braid
forecast nyc
johanna wallin blogg

Allmän handling och sekretess sundsvall.se

Det innebär att vem som helst har rätt att komma till kommunen och be att få se dessa handlingar. Denna rätt är grundlagsstadgad och finns till för att alla ska kunna se vad kommunen gör och att kommunen sköter sitt jobb.


Att göra spel
pettersson gävle

Sekretess och offentlighetsprincipen - Haninge Kommun

En allmän handling kan innehålla uppgifter som omfattas av sekretess och som inte är offentliga. Sekretess kan gälla till skydd för allmänna intressen som Kommunen måste registrera, förvara och arkivera alla allmänna handlingar. De ska hållas ordnade så att det lätt går att hitta det man söker. I allmänhet är det kommunens registrator som ordnar handlingarna i ett diarium, som normalt sett också är en allmän offentlig handling. Vid utlämnande av kopior och avskrifter av allmänna handlingar kan kommunen enligt 2 kap. 13 § tryckfrihetsförordningen ta ut en avgift. Allmänheten har rätt att få ta del av allmän handling i kommunens lokaler utan avgift.