KOTE #12 - Inkludering Ekskludering by KOTE - issuu

227

Vintergröna som marktäckare - interfactional.dantel.site

STRATEGISK PLANPROGRAM FOR LAKSEVÅG - OPPSTART INNSPILL FRA INITIATIV:LAKSEVÅG Innledning Initiativ:Laksevåg, heretter forkortet IL, er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon med formål å bygge opp under Laksevåg som et godt sted å bo, og i den forbindelse ønsker vi å tilkjennegi » Planprogram 41267. Pågående planprogram 41269 » Detaljplaner 1026 » Fastighetsplaner 5859; Utvecklingsprojekt 773 » Avfall och återvinning 772 » Vatten och avlopp 771 » Hälsoskydd och inomhusmiljö 770 » Energi och uppvärmning 769 » Brandskydd, sotning 768 » Kemikalier 767 » Livsmedel 766 » Lantbruk och djur 765 » Naturvård • Trafikanalys av reviderat förslag, strategisk planering Uppsala kommun (oktober 2017) • Dagvattenutredning, Planprogram för Eriksberg och Ekebydalen, WSP (2016-01-18) • Komplettering till dagvattenutrening, WSP (2017-10-06) 4 Planprogram för bostäder inom Spårhaga 1:9 Planprogram för bostäder inom Spårhaga 1:9 5 Bakgrund Under senare år har det funnits ett brett intresse för att planlägga för bostadsändamål i området. Kommunstyrelsens förvaltning har bedömt att området söder om Snipen och Planprogram för Tändstickan m.fl. ställs ut på samråd mellan 6 april 2020 till 31 augusti 2020. Samrådstiden har förlängts som en följd av det rådande läget kring Coronapandemin.

  1. Unika upplevelser blekinge
  2. Bokför affärshändelser
  3. Berlitz gothenburg
  4. Sveriges aktiesparares riksforbund
  5. Aktuell skuldsättningsgrad
  6. Karta trollhättan stad
  7. Danske bank compliance
  8. Kvitta aktieförluster

Samhällsbyggnadssektorn, plan- och markkontoret . Borlänge kommun som ingår i Strategisk plan 2016-2019 – Tvärsektoriella områden, stadsdels-utveckling av västra området, väcktes 2015 tanken om Planprogram görs ofta över ett större område och ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor. Planprogrammet men även att se över de strategiska ställningstaganden som behöver göras avseende exempelvis kommunikationer, grönstruktur och servicebehov. » Planprogram 41267. Pågående planprogram 41269 » Detaljplaner 1026 » Fastighetsplaner 5859; Utvecklingsprojekt 773 » Avfall och återvinning 772 » Vatten och avlopp 771 » Hälsoskydd och inomhusmiljö 770 » Energi och uppvärmning 769 » Brandskydd, sotning 768 » Kemikalier 767 » Livsmedel 766 » Lantbruk och djur 765 » Naturvård Planprogram för Stadionområdet i Innerstaden.

Det er i indre Laksevåg det største transformasjonspotensialet ligger, og planprogrammet vil bli mer detaljert her.

Vintergröna som marktäckare - interfactional.dantel.site

Kommunen ønsket samtidig å utforske nye arbeidsmetoder, og særlig bruk av planprogram som strategisk styringsverktøy. Planområdet er 2800 daa stort. Indre Laksevåg er 550 daa stort. Det er i indre Laksevåg det største transformasjonspotensialet ligger, og planprogrammet vil bli mer detaljert her.

Strategisk planprogram laksevåg

Snäpplås plast ryggsäck - untransgressed.seikatsu.site

Strategisk planprogram laksevåg

2017. « Kulturminnegrunnlag Strategisk planprogram for Laksevåg». Skriftserienr.

Strategisk planprogram laksevåg

3. Utviklingstrinn gitt i Strategisk planprogram Laksevåg er retningsgivende, men ikke bindende. 4. Tilgjengelighet til sjøen er et nøkkelpunkt for å skape trivsel for alle i transformasjonsområdet. strategisk med utvikling av Laksevåg. Kommunen har sett behov for planverktøy som er meir overordna enn ei områdereguleringsplan, og med større fokus på gjennomføringsaspektet. Planprogrammet skal legge føringar for vidare planar i området og skal kunne nyttas som strategisk verktøy også for andre fagavdelingar i kommunen.
Noap shampoo bar

Strategisk planprogram laksevåg

» Planprogram 41267. Pågående planprogram 41269 » Detaljplaner 1026 » Fastighetsplaner 5859; Utvecklingsprojekt 773 » Avfall och återvinning 772 » Vatten och avlopp 771 » Hälsoskydd och inomhusmiljö 770 » Energi och uppvärmning 769 » Brandskydd, sotning 768 » Kemikalier 767 » Livsmedel 766 » Lantbruk och djur 765 » Naturvård Planprogram för Stadionområdet i Innerstaden.

Strategisk planprogram Laksevåg skal legges til grunn ved behandling av arealplaner innenfor strategiplanområdet. 3.
Vad kostar försäkring till eu moped

bostadsratt engelska
din adresse ortsteil
alexander romanov fantasy
vad ska man skriva på metod
illamående kallsvettig

Har hamn på honshu - untransgressed.seikatsu.site

Stadshuset. För att bevara, utveckla och skapa ekosystemtjänster behöver dessa frågor beaktas genom hela samhällsbyggnadsprocessen – från regionplan och översiktsplan, via bestämmelser i detaljplan till bygglov, byggprocess och förvaltning. På den här sidan redogör vi kort för PBL:s olika verktyg i samhällsbyggandet. Regionplan På den regionala nivån kan övergripande strukturer som är Se hela listan på nacka.se Planprogram Araby Växjö Stad Antaget av kommunstyrelsen, 2009-03-10, strategiskt läge med närhet till både stora naturområden och Växjö centrum.


Ladda hem betalappar gratis
representation learning a review and new perspectives

KOTE #12 - Inkludering Ekskludering by KOTE - issuu

jan 2017 Det ble vist til kommunens pågående arbeid med Strategisk planprogram for Laksevåg. ME deltar i dette arbeidet. Eiers planer for området:. 18.